Aksjonærregisteroppgave er noe alle norske foretak registrert som blant annet AS er pliktig å sende inn. Oppgaven sendes til Skatteetaten gjennom Altinn eller på papir og fristen er rundt slutten av januar, avhengig av hvordan man sender inn. Poenget med oppgaven er å gi Skatteetaten informasjon om hendelser, transaksjoner og eierstruktur i et foretak for året som har gått. Dette igjen danner grunnlag for blant annet delen av aksjonærenes selvangivelser som omhandler aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088).

Det er ikke et krav fra myndighetene at en regnskapsfører skal levere oppgaven, men det at man ikke hadde nok kompetanse, og ikke visste hvordan man skulle sende inn, er ikke en unnskyldning myndighetene godtar om det sendes inn feil. Vi opplever derfor at de fleste av våre kunder ønsker at vi skal gjøre oppgaven for dem, siden vi vet hva som skal inn i oppgaven og hvordan den skal fylles ut.

Oppgaven må også leveres av foretak som ble stiftet eller avviklet i løpet av året som gikk. Manglende innsending kan utløse gebyrer.

 

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med din/deres Aksjonærregisteroppgave!

%d