Vi tar oss av bilagene for deg.

Vi registrerer og konterer bilag og på den måten oppstiller inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld, vi avstemmer bankkonti/kunder/leverandører, utarbeider og innleverer omsettingsoppgaver (MVA).

Vi arbeider digitalt, så du vil få din personlige innboks i regnskapssystemet som du sender inn bilagene til. Dette gjøres enkelt via mobil, PC eller scanner. Du avgjør hvor mye av regnskapet du ønsker å ta hånd om selv, eller hva du ønsker at vi skal ta hånd om.

Ta kontakt for å finne frem til den beste løsning for deg og ditt firma!

%d