Årsregnskapet er en overordnet oversikt over bedriftens økonomiske stilling etter regnskapsårets slutt. Sammen med årsberetningen, som utarbeides av styret, skal årsregnskap med noter, som er forklaringer til og utdypninger av ulike regnskapsposter, leveres av alle regnskapspliktige. Dette skal utarbeides i henhold til Regnskapsloven og leveres til myndighetene i Brønnøysundregisteret gjennom Altinn (frist 31.08).

Vi bistår med utarbeidelse av et komplett årsregnskap!

Spørsmål? Ta kontakt!

%d